Dan Ayling

Stiùiriche Teatraigeach

Tha Dan Ayling na Stiùiriche Com-Pàirteach aig 'The Print Room' ann an Lunainn agus Neach-Ealain Com-Pàirteach aig 'Cryptic' ann an Glaschu. Rinn e a chuid trèanaidh aig Birkbeck agus Guildhall. Tha e air mòran obair a dhèanamh còmla ri Opera Almeida. San àm ri thighinn, bidh e na stiùiriche aig 'Summit Conference' aig 'The Print Room' agus bidh e cuideachd na Stiùiriche Com-Pàirteach le Katie Mitchell air Cosi Fan Tutte aig ENO.

Am-measg na pròiseactan stiùiriche aige tha: Vast White Stillness (Swiss Church); Written on Skin (DNO, Wien Festwochen, Opera Comique); Remember Me (Cryptic); Clemency (EIF/SO); FLOW; Fewer Emergencies; City of Lost Angels (The Print Room); Again the Room Was Plunged Into Silence (Barbican); Bridge of Dreams and Cricket Remixed (Almeida); Can’t Stand Up For Falling Down (Arcola); The Kiss (Hampstead); Christie in Love (Lion & Unicorn); Shoot/Get Treasure/Repeat and Eschara (UK tour/Union Theatre). His assisting credits include: Written on Skin (Aix/ROH); Clemency (ROH2) Heart of Darkness (ROH2/Opera East); One Evening (QEH/Lincoln Center).