Daibhidh MacChaluim

Seinneadair/MC

Rugadh Daibhidh MacChaluim ann an Sudbury, Ontario, agus tha e air a bhith na sheinneadair-rap airson dusan bliadhna a-nis. Tha e air a bhith a’ fuireach ann an Vancouver fad deich bliadhna. Tha dà chlàr aige, Purgatorio agus Dalriada, agus an-dràsta tha e a’ cur roimhe a bhith ag ionnsachadh a bhith a’ seinn òrain rap ann an Gàidhlig.

Tha Daibhidh ri lorg air facebook