Brian Ó hEadhra

Seinneadair & Bàrd

Bidh Brian Ó hEadhra a' sgrìobhadh òrain agus a' seinn òrain bho dhualchais Èirinn is Alba. Tha e air a bhith na neach-ciùil proifeiseanta tharais fichead bhliadhna is a' cluich le luchd-ciùil mar Anam; MacGregor Brechin & Ó hEadhra; Christine Primrose; Anna Mhoireach; Cruinn; Upstairs in a Tent; Fiona Mackenzie. 'S e An t-Allt an clàr as ùra le Brian. Bidh e ri fhaighinn bho Brechin All Records, Music Scotland no Music in Scotland. Gheibh sibh e air iTunes, Amazon agus Spotify.