Angus Lyon

Neach-ciùil

Bidh Angus Lyon a’ cluich am bocsa agus a’ mheur-chlàr, agus tha e air a mheas mar fear-ciùil traidiseanta talantach agus tionnsgalach. Tha e a’ cluich ann an disead iongantach leis an fhìdheir Ruairidh Campbell agus leis an còmhlan-ciùil gun sàmhail Halton Quartet. Tha e cuideachd ag obair mar riochdaire agus tha stiùideo clàraidh aige air a bheil 'Gran's House'.

A bharrachd air na pròiseactan aige fhèin, bidh e cuideachd a' cluich còmhla ri Blazin' Fiddles, agus tha e cuideachd air chluich còmhla ri feadhainn dhe na luchd-ciùil as ainmeile san t-saoghail, a leithid Yusuf Islam (Cat Stevens), Paul McCartney agus Bobby McFerrin.